Danish Agro Shoppen
Kr. Stillinge

Barkemosevej 3A
4200 Slagelse
Telefon: 8887 4913
E-mail:  shopstillinge@danishagro.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-15.00