Frontline

Frontline er udviklet og produceret af det franske firma Merial, som er en anerkendt specialist i produkter til dyrs sundhed.

Frontline kommer i to versioner: den originale samt Frontline Combo.
Begge er særdeles effektive, men forskellen ligger i, at den originale version egner sig bedst til forebyggelse mod skadedyr som lopper og flåter i pelsen. Hos katte kan den endda komme lus til livs.

Frontline Combo er nyttig, hvis du har et akut behov for behandling af din hund eller kat.

Om Frontline – specialist i sundhedsprodukter

Begge produkter bruger det aktive stof fipronil, som lammer og dermed dræber centralnervesystemet på lopper, lus og flåter. I Frontline Combo finder du også det stærke stof methoprene, som hæmmer væksten hos æg og larver. På den måde får man for alvor brudt de små skadedyrs levebane, så man med få behandlinger er helt fri for dem, fordi de ikke kan vokse sig store og formere sig.
 

Slip sikkert for lus, lopper og flåter

Frontline er et meget sikkert produkt at anvende både for hunde og katte, da stofferne i produkterne er målrettet lopper, lus og flåter. Ligeledes kan mennesker vide sig sikre, selvom de kommer i kontakt med Frontline loppemiddel, da det kun har effekt på koldblodede dyr. Hunde, katte og mennesker er alle varmblodede og reagerer derfor ikke på stofferne.

Hvis du anvender Frontline og Frontline Combo efter vejledningen på pakkerne, så er dine hunde og katte fri for lopper og lus på ingen tid. Hvis du er i tvivl om, hvilket af Frontlines produkter, som du skal vælge, så står vi hos Danish Agro Shoppen gerne til rådighed til at besvare dine spørgsmål. Kontakt os gerne og få vejledning.
 

Forkæl dine dyr

Oven på en omgang behandling for at slippe for de små skadedyr i dine dyrs pels, så fortjener de små firbenede venner en belønning. Hos Danish Agro Shoppen har vi et bredt udvalg af produkter til hunde og katte. Før du bestiller dit Frontline loppemiddel skal du ikke snyde dig selv for at gå på opdagelse i de forskellige kategorier.

Leder du efter en flot ny snor til din hund, så kan vi være behjælpelige. Har din kat brug for en ny transportkasse, så har vi flere flotte modeller at vælge imellem. Når du har udvalgt dine favoritter, så er det bare at sende din ordre af sted, så klarer vi resten. Vi sørger for, at du får dine varer leveret allerede inden for 2-4 dage.  

Håndtering af loppemiddel:

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og flåter. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber (S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat samt angreb af lopper og flåter hos ilder. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat og ilder. Forebygger loppernes formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Effekten over for flåter varer i op til 4 uger hos hund og ilder og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo, katte under 8 uger og/eller 1 kilo samt ildere yngre end 6 måneder. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Præparatet til hund bør ikke anvendes til kat/ilder, da dette kan medføre overdosering. 
Da der ikke foreligger data herom, anbefales det ikke at anvende præparatet til andre dyr end målarterne. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt. Til kat og ilder: 1 pipette à 0,5 ml. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat/ilder. Man bør ikke overdosere. Bivirkninger: Blandt de meget sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel kløe og hårtab. Ligeledes er udtalt savlen, reversible nervøse symptomer (forstærket berøringssans, depression, andre nervøse symptomer) samt opkastning og symptomer fra luftvejene observeret. Hvis dyret kommer til at slikke på applikationsstedet, kan voldsom savlen forekomme. Der kan ses forbigående ændringer af pelsens udseende på applikationsstedet (sammenfiltret/fedtet pels). Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Der foreligger ingen data vedr. mulighed for toksicitet af præparatet hos killinger yngre end 8 uger, der er i kontakt med behandlede moderdyr. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet, og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: Æske med 3 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml og 4,02 ml. Udl. V. Januar 2017.
Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark: Merial Norden A/S. 
Pligtteksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Dette kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.produktresume.dk

Frontline vet. 
Indehaver af markedsføringstilladelserne i Danmark: Merial Norden A/S. Indikationer: Forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat samt flåtangreb hos hund. Behandling af flåtangreb hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af lopper. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Må ikke anvendes til kaniner. Må ikke anvendes sammen med andre loppemidler. Bivirkninger: Yderst sjældent kan ses forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (hudmisfarvning, lokalt hårtab, kløe, rødmen) samt generel hudkløe og hårtab. Undtagelsesvis kan ses savlen, reversible nervøse symptomer, opkastning samt luftvejssymptomer. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Undgå at dyr slikker på behandlingsstedet og at dyr slikker hinanden efter behandling. Man bør omgå behandlede dyr med forsigtighed, indtil behandlingsstedet er tørt. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Undgå at produktet kommer i kontakt med mund og øjne. Vask hænder efter brug. Præparatet kan forårsage irritation af slimhinder, hud og øjne. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Udl. V. Se endvidere brugsanvisning på pakningen.
Frontline Vet. spray (fipronil 2,5 mg/ml) beskytter effektivt mod lopper hos hund og kat i op til 2 mdr. og mod flåter hos hund i op til 4 uger. Kan anvendes til hvalpe og killinger, fra de er 2 dage gamle. Dosering: 3-6 ml/kg afhængig af pelsens længde. Overdosering: Ved overdosering kan ses nervøse symptomer, nedstemthed og savlen. Ved kraftig overdosering vaskes dyret grundigt med shampoo straks efter behandling. Pakninger: pumpespray à 100 ml og 250 ml. 
Frontline Pour-On Vet. (fipronil 100 mg/ml) beskytter effektivt mod lopper i op til 2 måneder hos hund og i op til 5 uger hos kat samt mod flåter hos hund i op til 4 uger. Pour-On må ikke anvendes til hunde og katte under 8 uger Dosering: Til kat - 1 pipette à 0,5 ml. Til hund - 1 pipette à 0,67 ml op til 10 kg, 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg, 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg, Pakninger: For hver pipettestørrelse æsker med 4 eller 6 pipetter: 0,5 ml, 0,67 ml, 1,34 ml og 2,68 ml. 
Pligtteksten er forkortet i forhold til de af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresuméer. Disse kan vederlagsfrit rekvireres fra Merial Norden A/S, eller på www.produktresume.dk

Loppemidler forhandles ikke til personer under 15 år.