Økologi

Økologi - til haven, dig og dine dyr


Der er mange gode grunde til at vælge økologi.
Vi har samlet vores økologiske sortiment her, så kan du nemt danne dig et overblik, hvad enten du vil finde produkter til urtehaven, prydhaven, drivhuset, grisene, kalve og kvæg eller dine høns i haven.

Økologisk foder til fjerkræ

Har du høns i haven, har du måske overvejet at bruge økologisk foder.
Vi har økologisk foder til de helt små nyudklækkede kyllinger, det hedder startfoder.

Efter 8 uger skiftes til voksefoder frem til de er ca. 18-20 uger gamle, derefter kan de spise økologisk fuldfoder.

En høne og hane vil i deres daglige færden, pirke og skrabe, det er en meget vigtig del af deres hverdag.
Har du kyllinger vil du også kunne høre de voksne høns "snakke" og være meget ivrige i deres opdagelse rundt i naturen.

Høns er meget grundige og kan finde selv de bittesmå lækkerbidder når de skraber i strøelse og jorden.

Det er også vigtigt at tilbyde dem et sandbad, det er med til at holde utøj på afstand, det kan være et godt tørt sted i hønsegården eller huset, hvori du har lagt en god bunke tør sphagnum eller lavet en kasse fint strandsand.

Økologisk foder til grise, kvæg og får

Hovedbestanddelen i dansk produceret grisefoder er typisk korn, som for eksempel byg, hvede, rug og havre.

For at øge mængden af protein i foderet, hvilket er vigtigt i forhold til sund vækst, så kan der for eksempel tilsættes soja, raps, ærter eller hestebønner.

Man tilsætter vitaminer, mineraler, aminosyrer, organiske syrer og enzymer for bedst mulig udnyttelse af foderet og optimal vækst. For at lave et komplet foder til grise kan der desuden være tilsat produkter som melasse, skummetmælkspulver, valle, solsikkeskrå, kartoffelprotein, majs og olie.

Øko foder til kvæg, køer og kalve

Kvæg er fantastiske til at få mest mulig næring ud af de planter de indtager.

Kvæg er drøvtyggere, og deres naturlige fødekilde er græs.

Køer der står på stald, eller delvist på stald, fodres med ensilage sammen med deres tilskudsfoder.
Ensilage er for eksempel hele majs- eller kornplanter eller græs, der snittes, presses og lagres under lufttætte forhold, således at der går en gæringsprocess i gang.

I tilskudsfoderet kan der blandt andet indgå solsikkeskrå, rapskager, sojaskrå, korn mm., og der vil ligeledes være tilsat vitaminer og mineraler.

Øko foder til får og geder

Får og geder der ønskes holdt efter økologiske principper skal som minimum have adgang til græsningsarealer 6 lyse timer i døgnet.
De skal have adgang til græsningsarealerne fra 15. april til 1. november.

Får og geder bliver både brugt til produktion af mælk, uld og kød, men også deres evner som naturplejere er eftertragtede.

Får og geder er drøvtyggere, og har et stort behov for grovfoder.

Økologisk korn og råvarer, til alle dyr

Økologiske landmænd anvender ikke pesticider og sprøjtemidler. Hvis du vælger at fodre økologisk er du dermed med til at sikre at sprøjtemidler ikke havner i afgrøder og grundvandet.

Økologisk korn kan være supplement til mange dyr.

For eksempel elsker høns hvede, og det kan med fordel spredes i hønsegården eller på græsplænen, så hønsene skal bruge deres naturlige søgeadfærd for at finde foderet. Ligeledes kan grise have gavn af ekstra byg, og de elsker at grave efter lækker mad med trynen i jorden.

Der føres også økologiske frø - læs folderen fra DLF trifolium her

Økologiske produkter til brug i hus og have

Der er flere insekter, sommerfugle på og omkring økologisk dyrkede arealer. Flere frugttræer og buske tiltrækker bier til bestøvning. 

Nyd de smukke sommerfugle, dansende omkring de mange naturlige blomster - som kommer frem på de mest finurlige områder.
Vil du selv dyrke dine grøntsager, kan du oplevere en bedre smag. Grøntsagerne er lidt længere om at blive store, de optager flere af de naturlige stoffer i jorden, så de bliver både stærkere og mere smagfulde.

Vil du undgå for meget ukrudt i haven, kan du med fordel hive ukrudtet op i det tidlige forår, når det har regnet eller i vintermånederne. Her er væksten minimal pga. lave temperatur, til gengæld er jorden våd og du kan derfor nemmere få rodnet op. 

Økologiske produkter mod myre, insekter, snegle samt svampe og alger

Her finder du produkter til bekæmpelse af insekter bla. fra EcoStyle, de er produceret ud fra naturens egne midler.

Til at bekæmpe fluer, hvepse og myrer bruges fx udtræk fra knopperne af krysantemumblomsten.

Det er et af naturens egne virkemidler.

Bier og insekter er nyttedyr
- pas godt på dem!

Grundig kontrol, fra jord til bord

Når du vælger at fodre dine dyr med økologisk foder, så er du samtidig med til at tage særlige hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd.
 
Det danske ø-mærke er din garanti for økologisk kvalitet.
 
Der er fastlagt nogle helt klare regler og retningslinjer for økologisk produktion i Danmark, og kontrollen varetages af Plantedirektoratet.
 
Nogle af kendetegnene ved økologi:
• Ingen brug af pesticider og kunstgødning
• At forbedre og bevare jordens frugtbarhed
• Meget skrappe regler for brug af medicin til dyrene
• Forbud mod klipning af haler hos smågrise og trimning af næb hos høns
• GMO må ikke anvendes
• Dyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd, have god plads i staldene og mulighed for at komme ud i det fri hver dag.
 
Her kan du læse mere om økologisk landbrug i Danish Agro.