Nordic Seed

Nordic Seed forædler vinterhvede på Lolland, vårbyg, ærter og hestebønner ved Dyngby samt rug i Nienstädt. Nordic Seed har desuden forsøgsstation ved Skive og sortsafprøvning i Danmark, Tyskland, Baltikum, Sverige og Finland. Derudover sælges Nordic Seed’s sorter i flere europæiske lande gennem forskellige samarbejdspartnere.